Educatief aanbod

Terug naar de homepage
Scroll

Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!

Leer van alles over inclusie en discriminatie via onze voorlichtingen. Bekijk hieronder het educatief aanbod dat beschikbaar is gesteld voor onderwijsinstellingen in de gemeente.

Stichting iDb logo.

 

Gastlessen voor scholen

Stichting iDb is de antidiscriminatievoorziening van 26 gemeenten in de regio's Hollands midden en Haaglanden. Met onze gastlessen (PO & VO) gaan we in op de vragen: Wat is discriminatie precies? Waarom hebben mensen vooroordelen? Hoe kun je reageren op discriminatie? Hoe ga je om met pesterijen in de klas? 

Stichting iDb stemt haar voorlichtingen zo goed mogelijk af op de belevingswereld van de leerlingen en op onderzochte actualiteiten en casussen binnen de regio, gemeente, wijk, school of klas. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer aandacht geven aan een bepaalde discriminatiegrond, zoals seksuele gerichtheid, afkomst of lichamelijke beperking. In de lessen werken we veel met beeld en zijn er activerende werkvormen waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan.

 
Interesse?

Bel 06 - 48 48 94 67 of stuur een mailtje naar de gastlessen coördinator van Stichting iDb: handre@stichtingidb.nl

 

 

 

 

 

Educatief aanbod PO&VO

 
Download de bovenstaande menukaarten in een groter formaat:
Educatief aanbod 2023 - PO.pdf
Educatief aanbod 2023 - VO.pdf

 

 

Gastlessen 'Wie ben je en op wie val je?'

Niet iedereen voelt zich thuis in de vakjes 'man' of 'vrouw' of 'hetero' of 'homo'. Hoe is het om als "anders" gezien te worden? In deze lessen komen seksuele diversiteit en genderindentiteit aan bod.

De gastlessen worden door twee voorlichters gegeven die hier alles over weten. Zij gaan samen met de klas het gesprek aan. De leerlingen mogen alles vragen (mits respectvol).

Onderwerpen die worden besproken zijn: vooroordelen over LHBTIQ+ personen, vriendschap, verliefd zijn, coming-out en groepsdruk, pesten en acceptatie.

 
Interesse?

Vraag gastlessen aan via: www.cochaaglanden.nl/voorlichting

 

 

 

 

 

 

COC Haaglanden voorlichting afbeelding.
 
Rap workshop voor scholen

In de Rap Workshop maken de deelnemers kennis met een professioneel rapper. Deze workshopleider vertelt over de geschiedenis van de rap muziek en de verschillende vormen en stijlen. Vervolgens gaan de deelnemers, een beetje onder begeleiding en een beetje zelfstandig, aan de slag met het schrijven van een rhyme en een eigen raptekst met inclusie als thema.

 
Interesse?

Vraag gastlessen aan via: www.maxmusic.nl/workshops

 

 

 

 

 

 

Welzijn Rijswijk

 

Gastlessen voor scholen

Vanuit Welzijn Rijswijk bieden wij verschillende workshops aan waarbij leerlingen met ons in gesprek kunnen gaan over uitsluiting, inclusie, discriminatie en pesten.

Levende boeken: Leerlingen gaan bij deze workshop in gesprek met ervaringsdeskundigen over verschillende onderwerpen. Hoe is het om uitgesloten te worden? Heb je wel eens racisme of discriminatie meegemaakt? Leerlingen worden gestimuleerd om hierin ook hun eigen ervaringen te delen binnen een kleine groep.

Over de streep: Over de streep is een workshop waarbij leerlingen elkaar beter leren kennen en waar ervaringen met betrekking tot uitsluiting en discriminatie centraal staan.

Anti Stigma: Wat zijn stigma's en hoe ga je hiermee om? In deze workshop staat stigma's centraal. De training richt zich op docenten en medewerkers van het PO, het VO en de BSO.

 
Interesse?

Vraag gastlessen aan via: www.welzijn-rijswijk.nl/contact

 

 

 

 

 

 

Welzijn Rijswijk voorlichting afbeelding.
GGD Haaglanden
 
En nog meer…

Wil je als onderwijsinstelling (PO, SO, VO en MBO) nog meer doen dit thema, neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur van GGD Haaglanden.

Je kunt bij Gezonde School-adviseur terecht voor vragen over subsidiemogelijkheden, lespakketten, theatervoorstellingen, landelijke bijeenkomsten en campagnes, deskundigheidsbevordering, ouderbijeenkomsten, gratis uitleenmaterialen, ervaringen van andere scholen, hoe je dit thema kan borgen, Gezonde School-vignetten etc.

Interesse: Stuur een mail naar gezondeschool@ggdhaaglanden.nl