In gesprek op straat tijdens de Week Tegen Racisme 2024

10m
Scroll

Van 18 t/m 24 maart was het de Week Tegen Racisme. 

 

Tijdens deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Dit gebeurde ook in Rijswijk. Zo werd er een ‘Tour d’Amour’ bijeenkomst georganiseerd voor ouderen en werd de Mensenrechtenvlag gehesen voor het Huis van de Stad. Ook ging Stichting iDb/ Discriminatie.nl Haaglanden en Hollands Midden in gesprek met Rijswijkenaren over het thema discriminatie en racisme.

 

‘Wist u dat het deze week de Week Tegen Racisme is? En hebt u zelf wel eens te maken gehad met discriminatie en/of racisme?’ Deze vragen stelden we aan verschillende inwoners die door het centrum liepen. Niet alle mensen die we spraken bleken uit Rijswijk zelf te komen. Een aantal waren er op bezoek voor een dagje winkelen of voor hun werk. ‘Ik kan je vraag wel beantwoorden, maar ik woon hier niet.’, zeiden ze dan. Deze antwoorden hebben we natuurlijk ook gewoon meegenomen in onze kleine steekproef. 

 

Boogaard Stadscentrum
Boogaard Stadscentrum

 

- De buren zijn vriendelijk en zij helpen elkaar goed (…).

 

In totaal hebben we met 11 Nederlanders gesproken, toevallig allemaal vrouwen. Geen van hen zegt zelf te maken te hebben gehad met discriminatie en/of racisme. De Rijswijkenaren zijn positief over hun stad. Zo spreken we twee oudere vrouwen, allebei met hun dochter op pad, die vertellen dat ze in een fijne, sociale wijk wonen. ‘De buren zijn vriendelijk en zij helpen elkaar goed. In mijn omgeving heb ik nooit iets van discriminatie van gemerkt.’, aldus een van de vrouwen. 

 

‘Wat je aandacht geeft, groeit’

Wanneer we langer met de Rijswijkenaren en inwoners uit de regio spreken, komen er bij een aantal toch verhalen naar boven over ervaren discriminatie van iemand in hun omgeving. Daar besteden ze liever niet te veel aandacht aan, zeggen ze. ‘Wat je aandacht geeft, groeit.’, aldus de dochter van de een van de oudere vrouwen. Hiermee bedoelt ze dat ze wanneer ze iets van discriminatie merkt, ze daar liever niet te veel aandacht aan besteedt. ‘Als zoiets wordt gezegd, niet op ingaan.’ ‘Het valt wel mee’, zegt een vrouw van eind 20 die in den haag Woont en in Rijswijk werkt. ‘Mensen hebben wel eens vooroordelen’, zegt een meisje van 19 jaar, ‘maar ik lig er niet wakker van.’ Zij komt uit Boskoop. ‘Daar wonen weinig buitenlanders.’ Hoewel deze mensen in eerste instantie overkomen als personen die weerbaar zijn tegen vervelende opmerkingen of die nog nooit discriminatie hebben meegemaakt, bleken zij nog niet situaties te kennen waarin het melden van ongelijke behandeling bij een meldpunt wél van belang kan zijn. Want als werkelijke wettelijk verboden discriminatie nergens wordt gemeld of veroordeeld, wordt het schenden van mensenrechten juist genormaliseerd in de samenleving. 

 

Voorbeelden van discriminatie-ervaringen

Ook een Indonesische mevrouw en haar dochter blijken in hun naaste omgeving helaas discriminatie te hebben meegemaakt. Hoewel ook de mevrouw ons eerst vertelde dat ze geen voorbeelden van discriminatie kent, blijkt in de loop van het gesprek dat een vriend van haar dit heeft meegemaakt. Tijdens dat gesprek schiet de vrouw vol. De vrouw geeft aan dat ze verder niets meer over zijn ervaring wil vertellen omdat ‘die zeer pijnlijke ervaring van hem is’. Na een tijdje met de twee Rijswijkenaren gesproken te hebben, deelt de dochter dat zij laatst het discriminatiemeldpunt heeft gebeld om haar melding te doen. Haar kind is transgender en autistisch en die wordt op werk gediscrimineerd. Die zit door de gebeurtenis ziek en depressief thuis van werk. Het meldpunt kon destijds helaas niet veel betekenen bij een gebrek aan juridisch bewijs, maar ze vond het fijn om haar verhaal bij het meldpunt te kunnen doen. “De transitie van mijn kind is nog niet voltooid, dat maakte de hele situatie lastig.”

 

- Wel goed dat het meldpunt er is.

 

Kennen Rijswijkenaren het meldpunt?

Discriminatie.nl is vanaf 1 januari 2024 het meldpunt voor discriminatie van Stichting iDb en andere Nederlandse antidiscriminatievoorzieningen. De afdeling van de klachtbehandelaars van Stichting iDb heet Discriminatie.nl regio Haaglanden en Hollands Midden. ‘Kent u het meldpunt?’, vroegen we ook aan de Rijswijkenaren en inwoners uit de regio. Drie van hen blijken het meldpunt te kennen. ‘Wel goed dat het meldpunt er is’, zegt de vrouw die in Rijswijk werkt. Of we een flyer hebben? We geven deze aan haar mee.

 

Rijswijk hijst de Mensenrechtenvlag

De Mensenrechtenvlag is een initiatief van alle antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Gemeenten hijsen deze vlag om te laten zien dat ook zij aan een veilige en inclusieve samenleving willen bijdragen waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.
 

Mensenrechtenvlag Rijswijk 2024
Wethouder Gijs van Malsen (gemeente Rijswijk) en Stichting iDb hijsen de Mensenrechtenvlag op de Dag tegen Racisme en Discriminatie 2024.

 

LHBTIQA+-voorlichting in verzorgingshuis Florence

De gemeente Rijswijk verzorgde in samenwerking met Eveline van de Putte een voorlichting over LHBTIQA+ (ouderen) voor ouderen in verzorgingshuis Florence (Tour d'Amour). Ook Stichting iDb informeerde alle aanwezigen over het belang van voorlichtingen over (non)discriminatie & inclusie en over het meldpunt Discriminatie.nl.

Tour d'amour Rijswijk
Tour d'Amour in verzorgingshuis Florence


 

Wil je ervaren discriminatie (anoniem) melden? 
Dat kan via Discriminatie.nl

Doe mee
Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.
Doe mee
Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!
Discriminatie melden